Уроки математики / Контрольная работа / Математика контрольный работа 3 класс

Математика контрольный работа 3 класс

Бақылау жұмысы № 1

Сабақтың мақсаты: 1000 көлемінде есеп жүргізу, ауызша және жазбаша есептеу, өрнектерді салыстыру, құрама есептерді шешу, теңдеу шешу дағдыларын тексеру.

Бұл сабақ баланың 2-сыныпта өткен материал бойынша білім, білік, дағдыларын тексеруге арналған. Тексеруі үшін балаларға 2-сыныпты қорытындылауда жүргізілгендей бақылау жұмысын ұсыну қажет. Оның қорытындысын 2-сыныптағы бақылау қорытындысымен салыстыру мұғалімге өткенді қайталаудың тиімділігі қандай болды, қай материал жеткіліксіз игерілді, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу керектігін тұжырымдауға көмектеседі.

Нөлдік бақылау жұмысы

Есепте

821 - 793 321 + 564 280 + 20-40

1000-547 786 + 127 790 -130 + 70)

Есепте.

842 - 329 213 +524 1000-325

356 + 478 570 + 30-20 620 - (180 + 20)

Есепті шығар:

Дүкенде 390 велосипед бар. Оның 140-ы ерлерге, 100-і әйелдерге, ал қалғандары балаларға арналған. Қоймада балаларға арналған неше велосипед бар?

2. Есепті шығар:

Театр кассасында үш күн ішінде 490 билет сатылды. Бірінші күні 150 билет, екінші күні 140 билет сатылды. Үшінші күні неше билет сатылды?

3.Теңдеуді шеш:

800-х=240+160

Х-300=260+50

3.Теңдеуді шеш:

Х-200=480+50

800-х=1000-300

4. Қабырғары 2 см және 7 см болатын тіктөрбұрыш сал, периметрін тап.

4. Қабырғары 4 см және 8 см болатын тіктөрбұрыш сал, периметрін тап.

5.Баған түрінде шығар:

275+468 1000-137

394+555 1000-456

5.Баған түрінде шығар:

215+648 1000-713

345+655 1000-645

Бақылау жұмысы № 2

Сабақтың мақсаты: 1-5 сандарының көбейту және болу кестесін орындау, бірнеше есе артық (кем) сандарды табуға берілген есептерді, еселік салыстыруға берілген есептерді шығару, жақшалы және жақшасыз өрнектерді есептеу, тіктөртбұрыш салу және оның периметрін есептеу дағдыларын тексеру.

Бақылау жұмысы

1. Есепте:

35:5 9• 3 4• 3 + 8 • 3

7• 4 24 : 4 60 + 9 : 9

1. Есепте:

36 :4 9• 4 8• 5 + 8• 4

7• 5 32:4 40 + 8:8

 1. Теңдеуді шеш.

х • 3 = 20 + 4

х : 3 = 171 - 162

6 : х = 9:3

 1. Теңдеуді шеш.

х • 5 = 40 + 5

х : 2 = 154 - 145

8 : х = 16 : 2

3. Есепті шығар.

Анам 54 л компотты банкаларға құюы керек. Ол үш литрлік 6 банкаға компот құйды. Неше литр компот қалды?

3. Есепті шығар.

Жұмысшы 96 шырша ойыншығын

қораптарға салуы тиіс. Ол әрқай-

сысында 5 ойыншықтан 8 қорапты

қаптап қойды. Енді қанша ойыншы

қалды?

4. Тіктөртбұрыш сал, оның бір қабырғасы 2 см, ал екінші қабырғасы 4 есе артық. Периметрін тап.

4. Тіктөртбұрыш сал, оның бір қабырғасы 3 см, ал екінші қабырғасы 2 есе артық. Периметрін тап.

5.Амалдар таңбасын қой.

9 3 20 = 47

9 3 20 = 7

9 3 20 = 23

5. Амалдар таңбасын қой.

8 2 15 = 31

8 2 15 = 1

8 2 15 = 19

Бақылау жұмысы № 3

Сабақтың мақсаты: 2-6 сандарымен кестелік көбейту және бөлу дағдыларының қалыптасу деңгейін бақылау; өрнектерді шешу дағдыларын арттыру; құрама есептер мен теңдеулер шешу; тіктөртбұрыштардың периметрі мен ауданын есептеу.

1. Есепте:

980 - (450 - 230) 912-6•2

3 • 2 • 7 8:4•9

6 • (11 - 7) 42 : (45 - 39)

1. Есепте:

700 - (470 - 190) 45 : (54 - 45)

605 - 40 : 8 42 : 6 • 4

8•7 + 21 36:9•4

2. Есепті шығар.

Әкей 30 жаста. Ұлы одан 25 жас кіші. Әкесі ұлынан қанша

жас үлкен?

2. Есепті шығар.

Бірінші күні оқушы кітаптың 9 бетін оқып бітірді. Екінші күні одан 6 есе артық оқыды. Ол екінші күні бірінші күнге қарағанда қанша бет

артық оқыды?

3. Теңдеулерді шеш:

160 + х = 650 - 320

36 : х = 5 + 4

789 - х = 27 : 3

3. Теңдеулерді шеш:

х - 470 = 310

х : 7 = 16 - 8

а - 36 = 9 • 2

4. Ұзындығы 7 см, ені 5 см тіктөртбұрышты сал. Оның ауданы мен периметрін тап.

4. Ұзындығы 8 см, ені 4 см тіктөртбұрышты сал. Оның ауданы мен периметрін тап.

5.* Тиісті санды жаз:

62 - 5 • 6 +  = 51

 - (12 - 7) • 6 = 400

5.* Тиісті санды жаз:

57-8 • 4 +  = 40

 - (14 - 8) • 5 = 300

Өздік жұмысы №1

                                                                1. Есепте.

250-50+120     800-(350-300)   7∙1   19:19

560+200-160   200+(370+30)   0∙6   0:12

250-50+120      (800-350)-300     8∙1     15:15

560+200-160    (200+370)+30     0∙7     0:16

                                                         2.Есепті шығар.

Тігін фабрикасына 165 м жібек мата және 145 м жүн мата әкелінді.Оның 218 метрі пайдаланылды. Тігін фабрикасында қанша метр мата қалды?

Баспаханашыға 360 оқулық түптеп шығару керек болды. Ол 98 математика, 84 қазақ тілі оқулығын түптеді. Түптелмеген қанша оқулық қалды?

                                                      3.Теңдеулерді шеш.

45+х=255-140

х-98=312+317

595-х=114+216

х+120=900-540

 4.Шаршы сал, периметрін тап, жауабын (мм) өрнекте.

Қабырғалары 4 см болатын шаршы сал, периметрін тап, жауабын миллиметрмен өрнекте.

Қабырғалары 6 см болатын шаршы сал, периметрін тап, жауабын миллиметрмен өрнекте.

5Амалдар таңбасын қой.

2919 =20

1780=17

241 8=16

123 0=12

Логикалық тапсырма

Себеттегі алмалар саны екі таңбалы санға тең. Алмаларды екі, үш немесе бес балаға тең бөліп беруге болады. Себетте неше алма бар?

10 велосипедтің 27 доңғалағы бар. Олардың нешеуі екі доңғалақты және нешеуі үш доңғалақты велосипед?

Өздік жұмысы №2

І – нұсқа

1. Есепте:

3 * 6 54 / 6

9*1 8 * 8

45 / 5 8 / 8

14 * 0

ІІ – нұсқа

1. Есепте:

15 / 5 9 * 3 – 7 * 2

12 / 6 10 / (35 - 30)+ 18

4 * 3 21 / 3 + 9 * 0

2. Есепті шығар:

Бір қорапта – 6 фломастер

Осындай – 7 қорапта

Неше фломастер - ? бар

Қыз – 4

Ер бала – 12 неше есе артық?

2. Есепті шығар:

Қорапта – 8 қарындаш

Осындай - 3 қорапта

Неше - ? қарындаш

Мозайкада – 18 қызыл бөлшек

Бөлінді – 3 бөлшекке

Неше - ? б

3. Теңдеуді шеш:

21 / х = 3 3 * x =12

3. Теңдеуді шеш:

18 / x =6 x * 5 = 10

4. Кесінді сыз.

Бірінші кесіндінің ұзындығы 8 см, оған қарағанда екінші кесіндінің ұзындығы 2 есе кем.

4. Кесінді сыз.

Бірінші кесіндінің ұзындығы 10 см, оған қарағанда екінші кесіндінің ұзындығы 2 есе кем.

Өздік жұмысы №3

І – нұсқа

ІІ – нұсқа

 1. Есепте:

8 * 8 +360

8 * 9 + 280

250 – 8*6

16 / 2 * 3 / 6

72 / 8 + 250

48 + 48 / 8 -32

 1. Есепте:

24 / 8 * 4 / 2

60 – 8 * 4 + 200

8 * 7 – 28 + 430

120 + 8 * 5 – 60

64 / 8 – 8 + 902

100 – 56 / 8 + 231

 1. Есепті шығар:

4 жапсырма 32 теңге тұрады 1 жапсырма неше теңге тұрады?

 1. Есепті шығар:

Оқушы 5 теңгеден 6 қыстырғыш және 6 теңгеден 4 дәпер сатып алды. Оқушы барлығы неше теңге жұмсады?

 1. Кестенің мәнін шығар:

а

1

2

0

5

6

7

521+а

7 * а

3. Кестенің мәнін шығар:

b

1

2

0

5

6

7

524+b

6 * b

 1. Теңдеуді шеш:

100 – х =29

54 / у =9

4. Теңдеуді шеш:

8 * у =56

Х * 9=45

 1. Бос орынға сан жаз.

*

*

+

 1. Бос орынға сан жаз.

*

*

+

Бақылау жұмысы№4

Бақылау жұмысы

1-нұсқа 2-нұсқа

1. а) Өрнектерді баған түрінде есепте:

649 - 205 96 + 778

700 - 646 460 + 88

ә) Есепте:

450 : 9 6 80 50 6 810 : 9

1. а) Өрнектерді баған түрінде есепте:

560 - 206 786 + 94

504 - 46 47 + 888

ә) Есепте:

6 •40 90 6 400 : 80 270:9

2. Есепті шығар.

Дүкенде нан салынған 6 жәшік бол-
ды. Ә
р жәшікте 70 наннан бар. 40
сатып алушыға 3 наннан сатылды.
Қанша нан қалды?

2. Есепті шығар.

Дүкенге әрқайсысында 30 кг-нан 8

қорап кәмпит және әрқайсысында

20 кг-нан 9 қорап печенье әкелінді.

Қайсысы көп - кәмпит пе, әлде пе-

ченье ме? Қанша килограмға артық

әкелінді?

3. Салыстыр:

8 дм 7 см  8 м 7 дм

3 сағ 20 мин  320 мин

5 ц 80 кг  5 ц 8 кг

2 тәул.  3 сағ 46 мин.

3. Салыстыр:

7 дм 7 см  77 дм

480 мин  6 сағ

320 г  3 ц

4 мин 10 с  420 с

4. Қабырғалары 3 см және 4 см бола-тын тіктөртбұрыш сал. Оның ауданы мен периметрін тап.

4. Қабырғалары 4 см және 6 см бола-тын тіктөртбұрыш сал. Оның ауданы мен периметрін тап.

5.* 2 түрлі тіктөртбұрыш сал. Олар-дың ауданы бірдей және 12 см²-ге тең. Салынған тіктөртбұрыштардың периметрін есепте және салыстыр.

5.* 2 түрлі тіктөртбұрыш сал. Олар-дың ауданы бірдей және 16 см²-ге тең. Салынған тіктөртбұрыштардың периметрін есепте және салыстыр.

Бақылау жұмысы №5

1. а) Есепте:

1. а) Есепте:

32 3 18 3 5 12

560 : 40 42 : 3 400 : 8

ә) Тиімді тәсілмен есепте.

(40 + 36) : 4

(250 + 50) : 6

(75 + 25) : 5

21 4 18 3 5 12

640 : 4 42 : 3 420 : 3

ә) Тиімді тәсілмен есепте.

(27 + 36) : 9

(110 + 40) : 3

(28 + 42) : 7

2. Есепті шығар.

Мұғалім еңбек сабағына арнап түрлі-түсті қатырмақағаз жинағынан 15 беттен 3 рет алды. Осыдан кейін жинақтатағы 25 бет қалды. Жинақта барлығы неше бет картон болды?

2. Есепті шығар.

Мектепке 122 парта әкелінді. 5 сынып бөлмесінің әрқайсысына 14 партадан қойды. Сонда қойылмаған неше парта қалды?

3. Теңдеуді шеш.

у + 260 = 650 + 350

6 • х = 30 + 330

3. Теңдеуді шеш.

600 - х = 3 • 90

810 : у= 30 + 30 + 30

4. Ұзындығы 6 дм, ені 3 дм, ал биіктігі 4 дм болатын аквариумның көлемін есептеп шығар.

4. Ұзындығы 5 м, ені 3 м, ал биіктігі 3 м бөлменің көлемін есептеп шығар.

5*. Есепті әр түрлі тәсілдермен шығар (шешуін өрнек түрінде жаз). Хайуанаттар сататын дүкенде 12 ақ 36 қоңыр тышқан бар. Оларды торға 6 тышқаннан отырғызды. Бұл үшін неше тор қажет болды?

5*. Есепті әр түрлі тәсілдермен шығар (шешуін өрнек түрінде жаз). Гүл сататын дүкенге 25 қызыл және 30 ақ раушан гүл әкелінді. Оларды 5-тен топтастырып, гүл шоғы жасалды. Неше гүл шоғы шықты?

Бақылау жұмысы № 6

1. Есепте:

900 : 2 290 • 2 460 : 2

15 • 30 320 : 2 350 : 7

Баған түрінде жазып, есепте

956 - 509 129 + 377

140 - 69 900 - 78

1. Есепте:

900 : 20 29 • 20 680 : 2
150 • 3 120 • 3 420 : 6

Баған түрінде жазып, есепте

901 - 99 521 + 209

480 - 109 800 - 48

2. Есепті шығар.

Динада 200 теңге бар. 15 теңгеден

6 ашықхат сатып алса, неше теңге

қайтарады?

2. Есепті шығар.

Тігіншінің шеберханасында 200 түй-ме бар. 9 костюмнің әрқайсысына 12 түймеден қадаса, неше түйме қалады?

 1. Теңдеуді шеш.

480 + х = 120 + 680

500 - х = 32 • 2

3. Теңдеуді шеш.

390 + х = 900 + 164

356 - х = 26 4

4. Қалдықпен бөлуді орында (тексе-

румен).

35 : 8 89 : 9 28 : 6

4. Қалдықпен бөлуді орында (тексе-

румен).

23 : 4 21 : 5 30 : 8

5*. Амал таңбалары мен жақшаларды тура теңдік шығатындай етіп орналастыр:

5*. Амал таңбалары мен жақшаларды тура теңдік шығатындай етіп орналастыр:

5 - (5 / 5) + 5 =9

5 / 5 + 5 - 5 =1

(5 * 5 + 5) / 5 =6

5 5 5 5 =9

5 5 5 5 =1

5 5 5 5 =6

Бақылау жұмысы № 7

1. а) Есепте:

19 • 4 23*4

820 -120-3 8 • (360 : 90)

ә) Өрнектерді баған түрінде жазып.

есепте.

456 + 198 802 – 456

669 : 3 224-4

1. а) Есепте:

16• 6 42 4

420 +230 •2 960 : (270 : 90)

ә) Өрнектерді баған түрінде жазып,

есепте.

650 + 195 630-456

442 : 2 114-2

2. Есепті шығар.

Жиһаз жасайтын фабрикаға

әрқайсысында 120 метрден 4 орам

мата әкелінді. Оның 192 метрі

жұмсалды. Неше метр мата қалды?

2. Есепті шығар.

Қораптан 110 шардан 3 рет алғанда,

онда тағы 57 шар қалды. Қорапта

неше шар болды?

3. Теңдеуді шеш:

30 • х = 960 х + 230 = 50 - 9

3. Теңдеуді шеш:

х • 40 = 480 х • 50 = 900 - 450

4. Берілген өлшем бірліктерімен

көрсет.

6 сағ 10 мин = мин

3 сағ 30 мин = мин

3 мин 40 с = с

3 мин 45 с = с

4. Берілген өлшем бірліктерімен

көрсет.

125 мин = мин с

360 с = мин

2 тәул. 3 сағ. = сағ.

3 мин = с

5*. Әртүрлі екі тіктөртбұрыштың

ауданы бірдей - 180 см². Олардың

қабырғаларының ұзындығы неге

тең болады:

1) АВ = 2) ВС =

КL = LМ =

5*. Әртүрлі екі тіктөртбұрыштың

ауданы бірдей - 360 см². Олардың

қабырғаларының ұзындығы неге

тең болады:

1) АВ = 2) ВС =

KM = MN =

Бақылау жұмысы № 8

І - нұсқа

ІІ – нұсқа

1. Есепте:

26 * 2 903 : 3

420 * 2 505 / 5

19 * 4 (5+2) * 60

1. Есепте:

19 * 4 707 / 7

270 * 3 42 * 4

42 * 2 (20 + 4) *20

2. Есепті шығар:

Айша апай әрқайсысы 30 теңгеден тұратын 6 кесе және 10 тәрелке сатып алды. Айша апай ыдыстарға 720 теңге төлеген болса, онда ол бір тәрелкеге неше теңге тұрады?

2. Есепті шығар:

Шанышқы 29 теңге, пышақ 31 теңге тұрады. 6 шаңышқы мен 6 пышақтан тұратын жиынтық неше теңге болады?

3. Салыстыр:

670+60*2×300

742+8 * 400×2

200×3 * 450+50

3. Салыстыр:

7×100 * 824 – 20

1000 ÷ 10 * 10×10

980 – 900 * 800÷10

4. Теңдеулерді шеш:

458 + х =598

У / 7 =70

4. Теңдеулерді шеш:

500 – а =207

616 – у =29

5.

Бақылау жұмысы №9

І - нұсқа

ІІ – нұсқа

1. Есепте:

(501-73)÷4

(457+29)÷2

(442-14)×2

124×3+474÷6

1. Есепте:

(884+97)÷3

(108+552)÷4

(980-752)×3

19×2+695÷5

2. Есепті шығар:

Саяхатшылар үшін әр адамға 5 қалбыр балық және 7 қалбыр ет дайындалды. Егер саяхатқа 20 адам шыққан болса, онда барлығы неше қалбыр дайындалған?

2. Есепті шығар:

Саяхатшылар бір күнде 12 км жол жүрді. Бұл жүрілуге тиіс барлық жолдың үштен бір бөлігін құрайды. Саяхатшылар енді неше километр жол жүреді?

3. Өрнектерді жаз және олардың мәнін тап:

202 мен 4-тің көбейтіндісін 2 есе кеміт.

210 мен 540-тың қосындысына 160 пен 2- нің бөліндісін қос.

770 пен 10-ның бөліндісін 7-ге кеміт.

500 бен 65-тің айырмасын 5 есе кеміт.

345 пен 325 – тің қосындысынан 125-ті азайт.

3. Өрнектерді жаз және олардың мәнін тап:

23 пен 77 сандарының қосындысын 3 есе арттыр.

500 бен 120 сандарының айырмасынан 25 пен 4-тің көбейтіндісін азайт.

35 пен 3-тің көбейтіндісіне 410-ды қос.

996 мен 3 сандарының бөліндісіне 65-ті азайт.

126 мен 2 сандарының көбейтіндісінен 65-ті азайт.

4.

бақылау жұмысы №9

Күні:

Сабақтың мақсаты: математика бойынша 3 - сыныпта алған білім, білік, дағдыларын меңгеру деңгейлерін бақылау.
Сабақтардың бірінде бақылау жұмысын жүргізу қажет.

1 –нұсқа 2 - нұсқа

1. Есепте:

654 - 459 284:2

982 - 653 132-3

720 : 90 • 6 180 • 3 - 80 • 3

2 м8 см = см 72 дм = м дм

3 тәул. 6 сағ = сағ. 95 мин = мин с

1. Есепте:

494 + 219 807 - 659

693:3 142 • 2

210 • 3 - 90 • 2 540 : 60 • 7

6 м 8 см = см 55 дм = м дм

4 тәул. 2 сағ = сағ. 135 мин = мин с

2. Есепті шығар.

Ара ұясының бірінен 140 кг бал, екіншісінен 210 кг бал жиналды. Барлық бал әрқайсысы 7 кг болатын ыдысқа құйылды. Неше ыдыс қажет болды?

2. Есепті шығар.

Қыздар 140 кг қияр, ұлдар 160 кг қияр жинады. Қиярдың барлығын жәшіктердің әрқайсысына 20 кг-нан салды. Неше жәшік қажет болды?

3. Теңдеуді шеш.

х - 23 = 1254

у • 30 = 1000 - 730

3. Теңдеуді шеш.

у • 2 = 450 + 372

х : 7 = 810 : 9

4. Қабырғалары 4 см және 3 см болатын тіктөртбұрыш сал. Оның периметрі мен ауданын тап.

4. Қабырғалары 5 см және 4 см болатын тіктөртбұрыш сал. Оның периметрі мен ауданын тап.

5*. Теңдік тура шығуы үшін бос торкөздерді толтыр.

 • 2 -  = 40

 • 5 +  = 67

5*.Теңдік тура шығуы үшін бос торкездерді толтыр.

 • 2 +  = 39

 • 2 -  = 20

Сабақтарды мұғалім оқулықтағы тапсырмаларды пайдалана отырып құрады. Өздік жұмыстың және сауалнамалардың көмегімен аз қамтылған тақырыптарды анықтап, оларды пысықтаған жөн.

1 нұсқа

2 нұсқа

1.Есепте.

219+(589-130) (678+98)-517

7∙1 53∙1 0:22 24:24

300-(859-414) 218+(326-92)

6∙1 45∙1 0:18 36:36

2.Есепті шығар:

Айжан бірінші күні 45 бет, ал екінші күні одан 9 бет кем оқыды. Айжан екі күнде неше бет оқыды?

Талғат бірінші күні 55 өрнек, ал екінші күні одан 6 өрнек артық шығарды. Талғат екі күнде неше өрнек шығарды?

3.Теңдеулерді шеш:

х-254=456

150+х=1000-540

х-186=358

245+х=1000-465

4.Фигуралар сыз, периметрін тап.

а) қабырғалары 2см және 5см тіктөртбұрыш

ә) қабырғалары 1 см 5 мм шаршы.

а) қабырғалары 3см және 6см тіктөртбұрыш

ә) қабырғалары 2 см 5 мм шаршы.

5.Амалдар таңбасын қой.

400(32525)= 50

152(89111)= 352

400(32525)= 50

152(89111)= 352

6*Логикалық тапсырма.

Мен анам, әкем, атам, әжем және қарындасыммен тұрамын. Олардың әрқайсысында бір жұп аяқ киім болуы үшін, барлығы неше аяқ киім қажет/

Қайрат пен Талғат сурет салды. Олардың бірі тікұшақ пен ұшақты екіншісі машина мен кемені салды. Талғат кемені салды. Қайрат қай суретті салды.

1 нұсқа

2 нұсқа

1.Есепте.

219+(589-130) (678+98)-517

7∙1 53∙1 0:22 24:24

300-(859-414) 218+(326-92)

6∙1 45∙1 0:18 36:36

2.Есепті шығар:

Айжан бірінші күні 45 бет, ал екінші күні одан 9 бет кем оқыды. Айжан екі күнде неше бет оқыды?

Талғат бірінші күні 55 өрнек, ал екінші күні одан 6 өрнек артық шығарды. Талғат екі күнде неше өрнек шығарды?

3.Теңдеулерді шеш:

х-254=456

150+х=1000-540

х-186=358

245+х=1000-465

4.Фигуралар сыз, периметрін тап.

а) қабырғалары 2см және 5см тіктөртбұрыш

ә) қабырғалары 1 см 5 мм шаршы.

а) қабырғалары 3см және 6см тіктөртбұрыш

ә) қабырғалары 2 см 5 мм шаршы.

5.Амалдар таңбасын қой.

400(32525)= 50

152(89111)= 352

400(32525)= 50

152(89111)= 352

6*Логикалық тапсырма.

Мен анам, әкем, атам, әжем және қарындасыммен тұрамын. Олардың әрқайсысында бір жұп аяқ киім болуы үшін, барлығы неше аяқ киім қажет/

Қайрат пен Талғат сурет салды. Олардың бірі тікұшақ пен ұшақты екіншісі машина мен кемені салды. Талғат кемені салды. Қайрат қай суретті салды.

Өздік жұмысы

І - нұсқа

ІІ – нұсқа

1. Есепте:

7*10 32*10

70/10 45*10

7*100 10*21

700/10 540/10

1. Есепте:

2*10 10/36

20*10 10*40

2*100 90*10

200/10 400/100

2. Салыстыр:

270/10+9 * 360/10

450/10/9 * 8* (300/100)

630/10/9 * 720/10/9

2. Салыстыр:

800/100*500 * 400/100*8

200/10/5 * 800/100*9

1000*100*3 * 6*7*10

3. Есептерді шығар:

Әмиянда 800 теңге бар. 560 теңгеге кітап және 7 теңгеден бірнеше дәптер сатып алынғаннан кейін, әмиянда 100 теңге қалды. Неше дәптер сатып алынды?

3. Есептерді шығар:

Сатып алушы 20 теңгеден 3 тоқаш және 40 теңгеден 5 ақ ірімшік алды. Оған 1000 теңгеден неше теңге қайтарып беру керек?

4. Бос орындарға сандарды жаз.

290см= дм

834см= дм см

Дм = см

850см= дм

4. Бос орындарға сандарды жаз.

834см= дм

489см= дм см

Дм = см

235см= дм см

Өздік жұмысы№6

І нұсқа

1. Есепте:

12 * 5=
36 * 3 =
126÷ 2 =
207÷ 3=
654-(256-25 5)=
418- (170+90:30)=

ІІ нұсқа
1. Есепте
24 : 4 =
10 : 2=
528 4=
639 3=
323 3 - 640 =
400:2:5+314=

2. Есепті шығар.
Кітапта екі әңгіме бар. Бірінші 12 бетке, ал екіншісі одан 3 есе көп бетке жазылған. Екінші әңгіме бірінші әңгімеден неше бетке артық жазылған ?

2. Есепті шығар.
10 қара көжекке 3 сәбізден, ал 10ақ көжекке 5 сәбізден берілді.
Ақ және қара көжектерге барлығы неше сәбіз берілді?

3. Салыстыр
640:8 * 560:8
1сағ 10 мин* 80 мин
31 3 * 32 3
2м 3дм * 203см

3. Салыстыр
50 3 * 51 3
30дм 2см * 302см
(90+6):3 * 90:3+6 2
3сағ 15 мин * 180мин

4. Кесінді сыз.
Ұзындығы 6см, ені 2см тік төртбұрыш сал. Тік төртбұрыштың ауданын, периметрін тап

4. Кесінді сыз.
Ұзындығы 4см шаршы сыз.
Ауданын тап.

5. Теңдеуді шеш.
х - 6 =54+6
х: 400= 20:10
10:х=1

5. Теңдеуді шеш.
12 х=148-28
54: х=9
х 7=14Өздік жұмысы №9

І – нұсқа

1. Өрнектерді баған түрінде жазып, есепте:

182*5 196*4

904/4 708/3

ІІ – нұсқа

1. Өрнектерді баған түрінде жазып, есепте:

162*5 126*5

905/5 720/5

 1. Теңдеулерді шеш:

х * 7=330-274

(502-2) * а=1000

2.Теңдеулерді шеш:

(х+30) *5=365

х÷4=100-22

 1. Есепті шығар:

3 кг картоп үшін 255 теңге төленді. 5 кг картоп үшін қанша төлеу керек?

3. Есепті шығар:

Марафонға 169 адам қатысты. Оның 62-сі-ерлер,ал әйелдер ерлерден 2 есе кем. Қалғандары –балалар. Марафонға қанша бала қатысты?

 1. Салыстыр:

6 дм 8 см * 60 см
52 см * 5 дм 1 см
11 кг + 30 кг * 90 кг – 60 кг
31 кг – 19 кг * 15 кг – 7 кг

4.Салыстыр:

1 м * 80 см
10 дм * 1 м
19кг + 18 кг * 15кг + 17 кг
59 кг – 9 кг * 50 кг

 1. Мысықтың аяғында 5 тырнақ болады, ал балапанда 4 тырнақ. Фермада 10 мысық пен балапандар бар. Бәрінің тырнақтарын қосқанда – 104. Фермада неше балапан бар?

5.Отбасында 4 бала – Тілектес, Үміт, Саягүл, Ләйлә бар. Олардың жастары 5, 8, 13, 15 - те. Олардың ең кішкентайы балабақшаға барады, ал қалғандары мектепте. Тілектес Үміттен үлкен, ал Тілектес пен Саягүлдің жасын бір - біріне қосып, 3 - ке бөлуге бола ма?

І – нұсқа

1. Өрнектерді баған түрінде жазып, есепте:

182*5 196*4

904/4 708/3

ІІ – нұсқа

1. Өрнектерді баған түрінде жазып, есепте:

162*5 126*5

905/5 720/5

 1. Теңдеулерді шеш:

х * 7=330-274

(502-2) * а=1000

2.Теңдеулерді шеш:

(х+30) *5=365

х÷4=100-22

 1. Есепті шығар:

3 кг картоп үшін 255 теңге төленді. 5 кг картоп үшін қанша төлеу керек?

3. Есепті шығар:

Марафонға 169 адам қатысты. Оның 62-сі-ерлер,ал әйелдер ерлерден 2 есе кем. Қалғандары –балалар. Марафонға қанша бала қатысты?

 1. Салыстыр:

6 дм 8 см * 60 см
52 см * 5 дм 1 см
11 кг + 30 кг * 90 кг – 60 кг
31 кг – 19 кг * 15 кг – 7 кг

4.Салыстыр:

1 м * 80 см
10 дм * 1 м
19кг + 18 кг * 15кг + 17 кг
59 кг – 9 кг * 50 кг

 1. Мысықтың аяғында 5 тырнақ болады, ал балапанда 4 тырнақ. Фермада 10 мысық пен балапандар бар. Бәрінің тырнақтарын қосқанда – 104. Фермада неше балапан бар?

5.Отбасында 4 бала – Тілектес, Үміт, Саягүл, Ләйлә бар. Олардың жастары 5, 8, 13, 15 - те. Олардың ең кішкентайы балабақшаға барады, ал қалғандары мектепте. Тілектес Үміттен үлкен, ал Тілектес пен Саягүлдің жасын бір - біріне қосып, 3 - ке бөлуге бола ма?

Автор
Дата добавления 03.04.2017
Раздел Начальная
Подраздел Контрольная работа
Просмотров3059
Номер материала 3541
Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.