Уроки математики / Тест / Тест по математике (5 класс)

Тест по математике (5 класс)

Математика 5 -сынып

1. 32 және 17 сандарының көбейтіндісі санды өрнек түрінде жазыңдар.
А) 32 ∙ 17 В) 32: 17 С) 32 – 17 Д) 32 + 17
2. х пен 15 санының айырмасының мәнін табыңдар, х =20
А) 5 В) 10 С) 15 Д) 20
3. 6∙х∙у коэффициенті неге тең?
А) 7 В) 6 С) 15 Д) 1
4. 0; 2; 3; 5; 11; 13; 101; 102; 110, т. б. жұп сандардың қатарын анықта.
А) 0; 3; 5 В) 0; 2; 11; 15; 101 С) 102; 101; 110; 0; 3; 5 Д) 2; 102; 110
5. Сөйлемді аяқтаңдар.
« Егер......., онда сан 2 – ге бөлінеді».
А) Жұп болса В) тақ болса С) Жұп та, тақ та емес Д) дұрыс жауап жоқ
6. Теңдеу дегеніміз?
А) құрамында әрпі бар өрнек В) құрамында саны бар өрнек С) құрамында әрпі де, саны да бар өрнек
7. АВС =1200 бұл қандай бұрыш

А) доғал В) сүйір С) жазыңқы Д) тік бұрыш

8. АВС =400 бұл қандай бұрыш

А) доғал В) сүйір С) жазыңқы Д) тік бұрыш

9. АВС =1800 бұл қандай бұрыш

А) доғал В) сүйір С) жазыңқы Д) тік бұрыш

10. Квадраттың ауданының формуласы.
А) S = a∙а В) S = ab С) S = 4a Д) S = a + b
11. 1 метр 1 дециметр неше есе артық?
А) 10 В) 1 С) 100 Д) 1000
12. Отбасында 7 қыз және әр қыздың бір – бірден бауыры бар. Отбасында барлығы неше бала бар?

А) 7 В) 8 С) 9 Д) 14
13. Ең кіші натурал сан?
А) 2 В) 3 С) 0 Д) 1
14. Ең кіші үш таңбалы сан
А) 999 В) 100 С) 101 Д) 105
15. Нәрселерді санау үшін қолданылатын сандар.
А) тақ сан В) жұп сан С) натурал сан Д) бөлшек сан
16.Амалдарды орындаңдар: 128 * 51
+ 87.

А) 6615 В)  6614   С) 6620   Д)  6625 . 

17. Өрнектің  мәнін  табыңдар:  ( 32 + 17 ) – 43 .

     А)  10     В) 6    С)  7    Д)  15.

18. Өрнектің  мәнін  табыңдар:  146 + а , мұндағы  а = 14.

    А) 160    В) 150    С) 170    Д) 180.

19. Көбейтіндінің  коэффициентін  анықта:  4 * а * 5 .

    А) 20    В) 4    С) 5    Д)  9

20. Теңдеуді  шешіңдер:   Х – 97 = 103 .

    А) 200    В)6    С) 110    Д)  203

21. Квадраттың  қабырғасы  5 см. Оның  периметрін  табыңдар.

   А)  20    В) 15    С)  25    Д)   30.

22. Тік  төртбұрыштың  ұзындығы  8 м, ені одан  2 есе кем. Ауданын  тап.

   А)  32    В)  28     С)  16    Д) 10

 23.Құрамында әріптері бар өрнек:

А) санды В) коэффициент С) әріпті Д) формула

24. Көбейтудің қосуға қатысты үлестірімділік қасиеті:

А)   a ∙ b=b∙a

В)  (a+b)∙c= c∙(a+b)

С)  (a+b)∙c=a∙c+b∙c

Д)  (a-b)∙c=a∙c-b∙c

25. Көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті:

А) a ∙ b=b∙a

В) (a+b)∙c= c∙(a+b)

С) (a+b)∙c=a∙c+b∙c

Д)  (a-b)∙c=a∙c-b∙c

26. Өрнектің мәнін тап: 26у+17у-48, мұндағы у=5

А) 107 В) 163 С) 167 Д) 157

27. Құрамында мәнін табу қажет болатын әрпі бар теңдік:

А) әріпті өрнек В) санды өрнек С) теңдеу Д) теңдеудің шешімі

28. Теңдеуді шеш: (45-x)∙3=93

А) 17 В) 18 С) 16 Д) 14

29. Өрнекті ықшамды:9(с+3)+34с

А) 43с+3 В) 9с+3 С) 34с+9 Д) 43с+27

30.  Мектеп жанындағы шаруашылықтан оқушылар екі күнде 1260 кг картоп жинады. Оқушылардың екінші күнгі жинағаны бірінші күнгіден 2 есе артық еді. Оқушылар бірінші күні неше килограмм картоп жинады?

А)120 В) 415 С) 420 Д) 215

31.  Теңдеуді шеш: 49 ∙ (11-а)=98

А) 5 В) 9 С) 5 Д) 6

32.  Амалдарды орында: 202∙3-4270:14-298

А) 5 В) 3 С) 8 Д) 11

33. Доғал бұрыш:

А) 900-қа тең В) 1800-қа тең С) 900-тан кіші Д) 900-тан үлкен

34. Сүйір бұрыш:

А) 900-қа тең В) 1800-қа тең С) 900-тан кіші Д) 900-тан үлкен

35. Бір нүктеден шыққан екі сәуледен құралған фигура:

А) толықтауыш сәуле В) тік бұрыш С) бұрыш Д) жазыңқы бұрыш

36. Бір нүктеден бірдей қашықтықта орналасқан нүктелер жиыны:

А) радиус В) диаметр С) доға Д) шеңбер

37.  Радиус:

А) центр арқылы өтетін кесінді

В) бір нүктеден бірдей қашықтықта орналасқан нүктелер жиыны

С) центрден кез-келген нүктеге дейінгі қашықтық

Д) шеңбердің екі нүктесін қосатын кесінді

38. Диаметр:

А) центр арқылы өтетін кесінді

В) бір нүктеден бірдей қашықтықта орналасқан нүктелер жиыны

С) центрден кез-келген нүктеге дейінгі қашықтық

Д) шеңбердің екі нүктесін қосатын кесінді

39. Теңдеуді шеш: 5∙ (x+3)=20

А) 8 В) 1 С) 6 Д) 4

40. Амалдар таңбалары және қажет болған жағдайда жақшалардың көмегімен сандардан құрастырылған өрнек:

А) коэффициент В) санды С) әріпті Д) формула

41. Көбейтудің азайтуға қатысты үлестірімділік қасиеті:

А) a ∙ b=b∙a

В) (a+b)∙c= c∙(a+b)

С) (a∙b)∙c=a∙( b∙c)

Д)  (a-b)∙c=a∙c-b∙c

42.  Көбейтудің терімділік қасиеті:

А) a ∙ b=b∙a

В) (a+b)∙c= c∙(a+b)

С) (a∙b)∙c=a∙( b∙c)

Д)  (a-b)∙c=a∙c-b∙c

43, Өрнектің мәнін тап: 84у+33у-45у+61, мұндағы у=3

А) 277 В) 107 С) 237 Д) 215

44. Теңдеудің барлық түбірлерін табу немесе түбірлері жоқ екенін көрсету:

А) теңдеудің түбірі В) теңдеудің шешімі С) теңдеуді шешу Д) қосылғышты табу

45.  Теңдеуді шеш: 3∙х-45=15

F) 16 D) 6 C) 4 Д) 20

46. Өрнекті ықшамдa: 12(а+7)+26

A) 110+а  B) 12а+26  C) а+33  Д) 12а+110

47.  Теңдеуді шеш: 15∙х=90

A) 8 B) 6 C) 2 Д) 3

48.  Санды өрнектерді көрсет:

А) 5+2∙49 В) 5х+3 С) 13-5х Д) 16+ (5-3)

49.  Амалдарды орында: 1445: 85 +101 - 89

А) 29 В) 12 С) 21 Д) 18

50.  Өрнектің мәнін тап: 49:7+13 

А)13 В) 20 С) 17 Д) 12

51. Машина 3 сағатта 39 л бензин жұмсайды. 1 сағат ішінде неше литр бензин жұмсайды?
А) 13л В) 12л С) 10л Д) жауабы жоқ
52. Теңдеуді шеш: 8у+2у=400
А) 40 В) 30 С) 20 Д) 15
53. Қос теңсіздікті қанағаттандыратын барлық натурал сандарды жаз.
57<x<60
А) 57,58,59,60 В) 58,59 С) 57,58,59 Д) 58,59,60
54. Өрнектің мәнін табыңдар:
(13∙52+348: 12):5 - 106
А) 35 В) 40 С) 25 Д) 30
55. Әлібек бір сан ойлады. Егер ол санға 32 - ні қосып, шыққан қосындыға 29 санын қосса, онда 119 шығады. Әлібек қандай сан ойлаған?
А) 60 В) 44 С) 58 Д) 14
56. Қос теңсіздікті қанағаттандыратын барлық натурал сандарды жаз.
64<x<70
А) 64,65,66,67,68,69,70 В) 64,65,66,67,68,69 С) 65,66,67,68,69,70

Д) 65,66,67,68,69
57. Өрнектің мәнін табыңдар:
(83•5+138)•3 - 196: 28

А) 1652 В) 1660 С) 1560 Д) 446
58. Сыныпта 25 оқушы бар. Қыздардың саны ұлдардан 7-ге кем. Сыныпта қанша ұл бар?
А)18 В) 14 С) 10 Д) 12
59. Ең үлкен үш таңбалы санды тап: 
A) 769 B) 876 C) 978 Д) 987
60. 3 мыңд. 6 жүзд. 3 онд. 6 бірл. бар санды тап.
A) 30636 В) 300636 С) 360036 Д) 3636
61. Қосылғыштарды есептеуге ыңғайластырып, топтастыр: 
540+6400+360+600=7900
A) (540+600)+(6400+360) B) (540+6400)+(360+600)
C) (540+360)+(6400+600) Д) (6400+360)+(600+540)
62. 2300024 мәнін тап
A) 8002008 В). 9200008 С) 820008 Д) 920008
63. Санды өрнектің мәнін тап:
15767+20408
A) 23532 В) 27352 С) 26352 Д) 22352
64. Теңдеуді шеш: х:70=420:60
A) 490 B) 690 C) 734 Д) 810
65. Амалдарды орында, дұрыс жауабын тап: 
16440 : 60 40 + 8888
A)19488 В) 19848 С) 18894 Д) 19884

66. Еділбай қойынан 457 кг жүн күзелді. Бұл меринос қойларынан күзелген жүннен 4 есе кем. Меринос қойынан неше килограмм жүн күзелді? 
A) 1288 B)1688 С)1628 Д) 1828
67
. Қоймаға 90 кг сәбіз түсірілді. Оның 58 килограмын қапқа салды да қалғанын 8 килограмнан жәшіктерге бөліп салды. Неше жәшік қажет? 
A) 8 В) 4 С) 6 Д) 5
68. Бір торда үш қоян отыр еді. Үш оқушы оларды бір – бірден таратып алды. Сонда торда әлі де бір қоян қалып қойды. Ол қалай? 
A) Бір оқушы қоянды алмаған
B) Бір оқушы қоянды ұмытып кеткен 
C.)Бір оқушы қоянды торымен алған 
Д) Олай болуы мүмкін емес 
69. Өрнектің мәнін тап: 589 және 357 сандарының қосындысын 3-ке көбейт
A. 2338 В) 2828 С) 5622 Д) 2838
70. 2 дм2 – де қанша квадрат сантиметр бар? 
A) 200 см2 В) 200 мм2 C) 200 дм2 Д) 20 см2
71. 889725 санын 7 он мыңдыққа азайт 
A) 819655 B) 819648 C) 819025 Д) 819725
72. ИЛ-86 ұшағы 350 жолаушы, ал ЯК – 42 ұшағы 120 жолаушы таси алады. 5 рейс жасағанда , ИЛ-86 ұшағы ЯК-42 ұшағына қарағанда қанша жолаушыны артық таси алады? 
A) 1705 B) 1750 С) 1150 Д) 600
73.Теңдеу құрып , х – тің мәнін тап: « Бірінші қосылғыш – 320, екінші 
х – ті екіге бөлгенге тең. Қосындысы – 540» 
А) 390 В) 410 С) 440 Д) 457
74. Екі санның қосындысы 784 – ке, ал бір қосылғыш 360- қа тең. Екіншісін тап.
А) 454 С) 434 В)444 Д) 424
75. Разрядтық қосылғыштардың қосындысын жаз:
40000+4000+600+7
А)44067 С) 44067 В)40467 Д) 44607
76. Тура теңдікті тап:
А) 678 = 607+10+8  В) 987 = 900+800+7
С) 9785 = 9000+780+5 Д)9463 = 9000+40+63
77. 9 бен 4- тің көбейтіндісін 40- қа арттыр.Нәтижесін тап.
А)72 С) 86 В)85 Д) 76
78. Санды өрнектің мәнін тап:
10000-90000:1
00+796
А)9896 С) 9796 В)9897 Д) 6869
79. Өрнектің дұрыс мәнін тап: 54 900:30
А)183 С) 175 В)1830 Д) 18300
80. 3 литрлік ыдысқа 285 г керосин сияды.8 л керосиннің массасын тап.
А) 760 С) 660 В) 630 Д) 6 06
81. Шаруашылықта 800 жылқы бар. Жылқылар саны сиырлар санынан 5 есе артық. Шаруашылықта неше сиыр бар?
А)165 С) 156 В) 160 Д) 150
82. Бірінші кесіндінің ұзындығы 4 см, екіншісі одан 2 есе ұзын., ал үшінші кесінді екіншіден 3см ұзын. Үшінші кесіндінің ұзындығын табыңыз. 
А)9 С) 11 В) 10 Д) 12
83. Мәні 136- ға тең болатын өрнекті тап.
А)3618:18 В)2435∙2 С)1632:12 Д)6045:15
84. Өрнектің мәнін тап: с: d, мұндағы с= 4020, d= 5

А)844 В) 408 С) 804 Д)210
85.Жастық 1200 тг тұрады. Ол көрпеге қарағанда 6 есе арзан. Көрпе қанша тг тұрады?
А)200 С)6200 Д)7200 В)8200
86. Аслан 12 саңырауқұлақ терді, ал Қайрат одан 6 саңырауқұлақты артық терді. Балалар барлығы неше саңырауқұлақ терді?

А)30 В)42 С)50 Д) 18
87.Өрнектің мәнін тап: 125:а+10, мұндағы а
=5

А) 25 В) 6 С) 35 Д) 9

88.Теңдеу құрып , х – тің мәнін тап: « Бірінші қосылғыш – 320, екінші 
х – ті екіге бөлгенге тең.
Қосындысы – 600» 
А) 560 С) 440 В) 670 Д) 410
89. 490:Х=700:100
A) 50 С) 70 B) 60 Д) 80
90. Өрнекті жазып көрсет: 14 пен 126 сандарының қосындысын 7-ге көбейту

А) 14+126∙7 В) (14+126)∙7 С) 14∙7+126 Д) 14∙7

91. 356∙23 мәнін тап: 
A) 8108 С) 8818 B) 8188 Д) 8088
92. Жауабының мәні 2100 болатын өрнекті тап: 
A) 100∙3∙4 B) 20∙25∙5 C) 250∙4∙2 Д) 7∙2∙3∙50
93. Шаршының қабырғасы 5дм. Оның ауданын тап: 
A) 20дм2 B) 25дм2 C) 50дм2 Д) 100дм2
94. Өрнектің дұрыс мәнін тап: 4680:60
A) 87 С) 708 B) 780 Д) 78
95. 150 кг көкөніс бірнеше дүкенге тең бөлініп берілді. Бірінші дүкенде 20 кг көкөніс сатылғаннан кейін, онда әлі сатылмаған 30 кг көкөніс қалды. Көкөністер неше дүкенге берілді? Теңдеуді көрсет.
A) 150=Х:20+30 B) 150:Х==0-20 C) 150:Х=20+30
Д) 20+30:Х=150
96. Бір жүз қырық бес мың екі жүз он бір санын тап: 
A) 1045210 С) 1405211 B) 1045211 Д) 145211
97. Тіктөртбұрыштың периметрі 48 см, ал оның ені 6 см.Осы тіктөртбұрыштың ауданын тап. 
A) 72см2 B) 84см2 C) 96см2 Д) 108см2
98. Өрнек түрінде жаз: 45 пен 5-тің бөліндісін 2 есе арттыр. 
A) 45:5+2 B) 45+5:2 С. 45:5∙2 Д) 45:5-2
99. Өрнекті ықшамдаңдар: 7 ∙3∙х

A) 21∙х B) 21+х С) 7х Д) 7+х
E. 20 см2
100. Өрнекті ықшамдап, мәнін тап: 11х+4х, мұндағы х=3

А) 45 В) 40 С) 60 Д) 55

101. Өрнекті ықшамдап, мәнін тап: 9х-х, мұндағы х=22

А) 98 В) 120 С) 176 Д) 180

102. Амалдарды орында, дұрыс жауабын тап: 
600945 санынан 8769 бен 5602-нің қосындысын кеміт 
A) 586457 В) 586574 С) 586754 Д) 585674
103. Сатып алушы дүкеннен 3 ақ түсті және 2 көк түсті көйлекті бірдей бағаға сатып алды. Барлық затты сатып алуға ол 4000 теңге жұмс
ады. Ақ түсті көйлекке қанша теңге жұмсалды? Көк көйлекке қанша теңге жұмсалды? 
A) 2000 және 5000 теңге 
B) 800 және 800 теңге 
C) 2400 және 1600 теңге 
D) 2000 және 5000 теңге 
104. Амалдарды орындаңдар: 6124-2904:121+209;
А) 6309 В) 6100 С) 6300 ) 6310.
105. Өрнектің мәнін табыңдар: 175+х+347, мұндағы х=43;
А) 560 В) 563 С) 565 Д) 566
106. Теңдеуді шешіңдер: х+17=805:35;
А) 23 В) 6 С) 40 Д) 45
107. 7 кг картоптың құны 210тг. 1 кг картоптың құны неше теңге?
А) 40тг. В) 50тг. С) 30тг. Д) 45тг.
108. Белгісіз шамаларды табыңдар: 3 м=х дм;
А) 10дм. В) 30дм. С) 35дм. Д) 40дм;
109. Төртбұрыштың периметрін өрнектейтін формуланы көрсет.
А) Р=4а В) Р=2(а+в) С) Р=2а+в. Д) Р=а+2в;
110. Тік төртбұрыштың ұзындығы 8м, ал ені 4м. Ауданын табыңдар.
А) 24м2 В) 32м2 С) 12м2 Д) 28м2 ;
111. Өрнекті ықшамдаңдар: 12(а+7)+26;
А) 12а+33 В) 12а+7 С) 12а+110 Д) 12а+84;
112. Отбасында 4 ұл бала бар. Олардың әрқайсысының 1 қарындасы бар. Отбасында неше бала бар?
А) 8 В) 5 С)6 Д) 7.
113. Өрнекті ықшамдаңдар: 12∙а∙5∙2;
А) 120а В) 60а С) 24а Д) 120+а
114. Ит өзінің күшігінен 10кг ауыр. Ит пен күшіктің массалары 24кг. Иттің массасы неше кг, күшіктің массасы неше кг?
А) 17кг, 7кг В) 14кг, 10кг С) 14кг, 4кг Д) 24кг, 14кг
115. 5 және 7 цифрларын пайдаланып, неше үш таңбалы сан жазуға болады?
А) 5. В) 3 С) 4. Д) 6
116. Амалдарды орындаңдар: (404∙16-6072):56;
А) 8 В) 7 С) 9. Д) 6.
117. Бөлгіш 9-ға, ал бөлінді 8-ге тең. Бөлінгішті табыңдар.
А) 72 В)81 С) 98 Д) 80.
118. Велосипедші 15км/сағ жылдамдықпен жүріп, 4 сағатта қандай қашықтыққа барады?

А) 60 В)81 С) 78 Д) 80.
119.
Теңдеу құрыңдар: Асқар бір сан ойлады. Ойлаған санын 8-ге көбейтіп, одан 36-ны азайтқанда айырма 76-ға тең болды. Асқар қандай сан ойлады?
А) 15 В) 14 С) 16 Д) 18.
120. Екі санның қосындысы 450-ге тең. Бірінші сан екінші саннан 78-ге кем. Осы сандарды табыңдар.
А) 186, 264 В) 184, 266 С) 180, 270 Д) 170, 280
121. Оқушы бір сан ойлады. Ол ойлаған санын 2 есе көбейтіп, нәтижесіне 19 қосқанда қосынды 37 тең болды. Оқушы қандай сан ойлады?

А) 15 В) 9 С) 12 Д) 14

122. Өрнекті ықшамдаңдар: 2а ∙ 5в;
А) 10ав В) 2ав С) 5ав Д) 7ав
123. Қабырғалары 25см, 20см, 15см болатын үшбұрыштың пер
иметрін табыңдар:
А) 60см В) 45см С) 40см Д) 35см;
124. Қос теңсіздікті қанағаттандыратын барлық натурал сандарды жаз.
597<x<603
А) 597,598,599,600,601,602,603 В) 598,599,600,601,602,603

С) 597,598,599,600,601,602 Д) 598,599,600,601,602

125. Белгісіз көбейткішті табыңдар: 14х+х=90

А) 5 В) 10 С) 6 Д) 8

126. Белгісіз көбейткішті табыңдар: 13х-х=60

А) 6 В) 10 С) 9 Д) 5

127. Белгісіз көбейткішті табыңдар: 15x=90

А) 7 В) 6 С) 10 Д) 9

128. Теңдеуді шешіңдер: 5 ∙ (x+3)=20

А) 1 В) 10 С) 2 Д) 5

129. Теңдеуді шешіңдер: 3 ∙x - 45=15

А) 10 В) 5 С) 20 Д) 8

130. Теңдеуді шешіңдер: 51 – 3х =48

А) 10 В) 9 С) 1 Д) 20

131. Бір нүктеден шыққан екі сәуледен құралған фигура .....

А) шеңбер В) сектор С) бұрыш Д) кесінді

132. 900 –тан кем бұрыш

А) сүйір бұрыш В) тік бұрыш С) доғал бұрыш Д) жазыңқы бұрыш

133. 900 –қа тең бұрыш

А) сүйір бұрыш В) тік бұрыш С) доғал бұрыш Д) жазыңқы бұрыш

134. 900 –тан артық бұрыш

А) сүйір бұрыш В) тік бұрыш С) доғал бұрыш Д) жазыңқы бұрыш

135. 1800 –қа тең бұрыш

А) сүйір бұрыш В) тік бұрыш С) доғал бұрыш Д) жазыңқы бұрыш

136. АВС =900 бұл қандай бұрыш

А) доғал В) сүйір С) жазыңқы Д) тік бұрыш

137. Барлық нүктелері центрден бірдей қашықтықта жататын жазықтық фигура не деп аталады?

А) шеңбер В) дөңгелек С) кесінді Д) бұрыш

138. Шеңбердің кез келген нүктесін центрмен қосатын кесінді шеңбердің .....деп аталады

А) диаметр В) радиус С) сектор Д) кесінді

139. Шеңбердің центрі арқылы өтіп оның екі нүктесін қосатын кесінді .... деп аталды

А) диаметр В) радиус С) сектор Д) кесінді

140. Дөңгелектін бөлігі дөңгелек ....деп аталады

А) диаметр В) радиус С) сектор Д) кесінді

141. Шеңбердің диаметрі қандай әріппен белгіленеді

А) R B) D C) FD Д) O

142. Шеңбердің радиусы қандай әріппен белгіленеді

А) R B) D C) FD Д) O

143. Шеңберде 2R формуласы нені білдіреді

А) диаметрді табу В) радиусты табу С) секторды табу Д) кесіндіні табу

144. Шеңбердің радиусы R=3 см берілген. Оның диаметрін тап.

А) 8 см В) 10см С) 9см Д) 6см

145. Екі жазыңқы бұрыштан тұратын бұрыш

А) толық бұрыш В) тік бұрыш С) доғал бұрыш Д) сүйір бұрыш

146. Толық бұрыштың градустық өлшемі

А) 1800 В) 900 С) 1200 Д) 3600

147. Жазықтықтың шеңбердің ішіндегі бөлігі (шеңбердің өзімен қоса) ..... деп аталады

А) дөңгелек В) шеңбер С) диаметр Д) радиус

148. Шеңберді салатын құрал

А) транспортир В) циркуль С) сызғыш Д) үшбұрыш

149. Транспортирдың көмегімен .....салуға болады

А) шеңберді В) дөңгелекті С) бұрышты Д) үйдің сүретін

150. Шеңбердің диаметрі 10см. Радиусы неге тең?

А) 4см В) 5 см С) 7см Д) 20см

151. Айдың диаметрі 3474 км. Айдың радиусы неше километр?

А) 3474 км В) 3000 км С) 1700 км Д) 1737 км

152. Сағат 3-те оның минуттық тілі мен сағаттық тілі қандай бұрыш жасайды?

А) сүйір В) доғал С) жазыңқы Д) тік бұрыш

153. Сағат 3-те оның минуттық тілі мен сағаттық тілі қандай бұрыш жасайды?

А) сүйір В) доғал С) жазыңқы Д) тік бұрыш

154. Сағат 6-да оның минуттық тілі мен сағаттық тілі қандай бұрыш жасайды?

А) сүйір В) доғал С) жазыңқы Д) тік бұрыш

155. Сағат 8-де оның минуттық тілі мен сағаттық тілі қандай бұрыш жасайды?

А) сүйір В) доғал С) жазыңқы Д) тік бұрыш

156. Сағат 2-де оның минуттық тілі мен сағаттық тілі қандай бұрыш жасайды?

А) сүйір В) доғал С) жазыңқы Д) тік бұрыш

157. АВС тік бұрышын BD сәулесі ABD және DBC бұрыштарына бөледі. ABD =250. DBC бұрышының градустық өлшемі неше градус?

А) 800 В) 650 С) 750 Д) 450

158. АОВ жазыңқы бұрышы ОЕ сәулесімен АОЕ және ЕОВ бұрыштарына бөлінген. АОЕ =400 .

ЕОВ бұрышы неше градус?

А) 1400 В) 1200 С) 850 Д) 350

159. Амалдарды орындаңдар: 670 ∙ 200 – 52800: 40

А) 132440 В) 122680 С) 132680 Д) 14000

160. Амалдарды орындаңдар: (612237 – 240037) : 40

А) 9305 В) 930 С) 905 Д) 90350

161. Амалдарды орындаңдар: 657450 : 90 +83 ∙ 600

А) 5805 В) 60000 С) 56 Д) 57105

162. Амалдарды орындаңдар: 70 ∙ (100100-98800)

А) 91000 В) 9100 С) 910 Д) 91

163. Теңдеуді шешіңдер: 389+(х - 47)=819

А) 477 В) 480 С) 47 Д) 527

164. Теңдеуді шешіңдер: 900 : x =45

А) 25 В) 310 С) 20 Д) 10

165. Теңдеуді шешіңдер: (х+631)-567 = 666

А) 602 В) 62 С) 620 Д) 720

166. Теңдеуді шешіңдер: 47 ∙ х=- 611

А) 23 В) 33 С) 13 Д) 15

167. Ұзындығы 16 см, ені ұзындығынан 2 есе қысқа тік төртбұрыштың периметрін тап.

А) 48 см В) 128см С) 32см Д) 108см

168. Ұзындығы 16 см, ені ұзындығынан 2 есе қысқа тік төртбұрыштың ауданын тап.

А) 48 см2 В) 128см2 С) 32см2 Д) 108см2

169. Ені 7 см, ұзындығы енінен 2 есе ұзын, тік төртбұрыштың периметрін тап.

А) 42 см В) 12см С) 14см Д) 98 см

170. Ені 7 см, ұзындығы енінен 2 есе ұзын, тік төртбұрыштың ауданын тап.

А) 42 см В) 12см С) 14см2 Д) 98 см2

171. Велосипедші 20км/сағ жылдамдықпен 12 сағ жүрді. Осы қашықтықты жылдамдығы 4 есе артық жеңіл машина қанша уақытта жүріп өтеді?

А) 3 сағ В) 5 сағ С) 12 сағ Д) 10 сағ

172. Салт атты 48 км жолды 16 км/сағ жылдамдықпен жүріп өтті. Ол сонша уақыт 8 км/сағ жылдамдықпен жүрсе, неше километр қашықтықты жүріп өтеді?

А) 54 км В) 24 км С) 12 км Д) 35 км

173. Өрнек түрінде жазып мәнін есептеп шығар: 42 мен 6-ның көбейтіндісін 3-ке бөл.

А) 84 В) 96 С) 14 Д) 52

174. Өрнек түрінде жазып мәнін есептеп шығар: 72 мен 2-нің бөліндісін 9-ға көбейт.

А) 580 В) 423 С) 324 Д) 434

175. Өрнек түрінде жазып мәнін есептеп шығар: 52 мен 83 қосындысын 3-ке бөл.

А) 45 В) 48 С) 55 Д) 65

176. Өрнек түрінде жазып мәнін есептеп шығар: 92 мен 2-нің бөліндісін 32 ге көбейт

А) 1472 В) 1442 С) 1427 Д) 4120

177. Координаталық сәуледе қай нүкте сол жақта орналасқан? А (89) немесе В(452)

А) 452 В) 89 С) жауабы жоқ

178. Белгісіз шаманы табыңдар: 3 м= x дм

А) 30 дм В) 300 дм С) 30 см Д) 300см

179. Белгісіз шаманы табыңдар: 5 ц= у кг

А) 500 г В) 500 кг С) 200кг Д) 5000 кг

180. Белгісіз шаманы табыңдар: 3 мин= x с

А) 1800 с В) 2400 с С) 180с Д) 36000с

181. Шеңбердің радиусы 5 см. Диаметрін табыңдар.

А) 125 см В) 30см С) 20см Д) 10см

182. Дөңгелек екі секторға бөлінген. Бір сектордың бұрышы 1350. Екінші сектордың бұрышын тап.

А) 450 В) 1800 С) 2250 Д) 3600

183. Дөңгелек екі секторға бөлінген. Бір сектордың бұрышы 350. Екінші сектордың бұрышын тап.

А) 1450 В) 1800 С) 2250 Д) 3250

184. Дөңгелек екі секторға бөлінген. Бір сектордың бұрышы 1800. Екінші сектордың бұрышын тап.

А) 1450 В) 1800 С) 2250 Д) 3250

185. Дөңгелек үш секторға бөлінген. Егер сектордың бұрыштары 1800 және 45 0болса, онда үшінші сектордың бұрышын тап.

А) 1450 В) 1800 С) 2250 Д) 1350

186. Дөңгелек үш секторға бөлінген. Егер сектордың бұрыштары 900 және 65 0болса, онда үшінші сектордың бұрышын тап.

А) 1450 В) 1800 С) 2050 Д) 1350

187. Дөңгелек үш секторға бөлінген. Бір бұрышы тік бұрыш болса, екіншісі 1800 болса, онда үшінші сектордың бұрышын тап.

А) 900 В) 1800 С) 2250 Д) 1350

188. Ең кіші натурал сан

А) 0 В) 1 С) 9 Д) ондай сан жоқ

189. 0 саны натурал санға жатады ма?

А) иә В) жоқ

190. Жұп цифрларды көрсет

А) 0,2,4,6,8 В) 2,4,6,8 С) 1,3,5,7,9 Д) 0,2,4,5,6,8

191. Тақ цифрларды көрсет

А) 0,2,4,6,8 В) 2,4,6,8 С) 1,3,5,7,9 Д) 0,2,4,5,6,8

192. Санды цифрмен жазыңдар: екі миллион оң мың тоғыз

А) 10010000009 В) 1010009 С) 100010009 Д) 110010009

193. Санды цифрмен жазыңдар: тоқсан мың бір жүз екі

А) 90100003 В) 90001002 С) 910002 Д) 900100002

194. Берілген сандардың ішінен жұп цифрлармен аяқталатын сандарды көрсет: 25,536,145,21,33,358,69,72,973

А) 25,536,145,21,33,69 В) 25,145,21,33,69,973 С) 536,358,72

Д) 536,358,72,973

195. Берілген сандардың ішінентақ цифрлармен аяқталатын сандарды көрсет: 25,536,145,21,33,358,69,72,973

А) 25,536,145,21,33,69 В) 25,145,21,33,69,973 С) 536,358,72

Д) 536,358,72,973

196. Қосылғыштардың разрядтық қосындысы түрінде берілген санды жазыңдар:

8 ∙ 10000+5∙1000+3∙100+5

А) 85305 В) 850305 С) 8530005 Д) 805305

197. Қосылғыштардың разрядтық қосындысы түрінде берілген санды жазыңдар:

12 ∙ 1000000+5∙1000+3∙100+5∙10

А) 1205350 В) 120000530050 С)12005350 Д) 12535

198. О нүктесі CD кесіндісін екі кесіндіге бөледі. СО = 2 см және OD=5см болса, онда CD кесіндісінің ұзындығын табыңдар.

А) 8 см В) 12см С) 10 см Д) 7см

199. О нүктесі АВ кесіндісін екі кесіндіге бөледі. АО = 4 см және OВ=5см болса, онда АВ кесіндісінің ұзындығын табыңдар.

А) 8 см В) 9см С) 10 см Д) 7см

200. Координаталық сәуледе қай нүкте оң жақта орналасқан? А (89) немесе В(452)

А) 452 В) 89 С) жауабы жоқ

Жауаптары 5-сынып математика

 1. А

 2. А

 3. В

 4. Д

 5. А

 6. А

 7. А

 8. В

 9. С

 10. А

 11. А

 12. В

 13. Д

 14. В

 15. С

 16. А

 17. В

 18. А

 19. А

 20. А

 21. А

 22. А

 23. С

 24. С

 25. А

 26. С

 27. С

 28. Д

 29. Д

 30. С

 31. В

 32. В

 33. Д

 34. С

 35. С

 36. Д

 37. С

 38. А

 39. В

 40. В

 41. Д

 42. С

 43. А

 44. С

 45. Д

 46. Д

 47. В

 48. А, Д

 49. А

 50. В

 51. А

 52. А

 53. В

 54. А

 55. С

 56. Д

 57. А

 58. А

 59. Д

 60. Д

 61. С

 62. Д

 63. В

 64. А

 65. В

 66. Д

 67. В

 68. С

 69. Д

 70. Д

 71. Д

 72. С

 73. С

 74. Д

 75. Д

 76. С

 77. Д

 78. А

 79. В

 80. А

 81. В

 82. С

 83. С

 84. С

 85. Д

 86. А

 87. С

 88. А

 89. С

 90. В

 91. В

 92. Д

 93. В

 94. Д

 95. С

 96. Д

 97. Д

 98. С

 99. А

 100. А

 101. С

 102. В

 103. С

 104. А

 105. С

 106. В

 107. С

 108. В

 109. В

 110. В

 111. С

 112. В

 113. А

 114. А

 115. С

 116. В

 117. А

 118. А

 119. В

 120. А

 121. В

 122. А

 123. А

 124. Д

 125. А

 126. Д

 127. В

 128. А

 129. С

 130. С

 131. С

 132. А

 133. В

 134. С

 135. Д

 136. Д

 137. А

 138. В

 139. А

 140. С

 141. В

 142. А

 143. А

 144. Д

 145. А

 146. Д

 147. А

 148. В

 149. С

 150. В

 151. Д

 152. Д

 153. Д

 154. С

 155. В

 156. А

 157. В

 158. А

 159. С

 160. А

 161. Д

 162. А

 163. А

 164. С

 165. А

 166. С

 167. А

 168. В

 169. А

 170. Д

 171. А

 172. В

 173. А

 174. С

 175. А

 176. А

 177. В

 178. В

 179. В

 180. С

 181. Д

 182. С

 183. Д

 184. В

 185. Д

 186. С

 187. Ф

 188. В

 189. В

 190. А

 191. С

 192. А

 193. В

 194. С

 195. В

 196. А

 197. С

 198. Д

 199. В

 200. А

Автор
Дата добавления 17.11.2016
Раздел Математика
Подраздел Тест
Просмотров2411
Номер материала 1194
Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.