Уроки математики / Другое / 9 сынып. Математикадан фунционалдық сауаттылыққа тапсырма.

9 сынып. Математикадан фунционалдық сауаттылыққа тапсырма.

1. өрнегінің мәнін табыңыз.

 1. 1,65

 2. 1,87

 3. 1,95

 4. 1

2. - 5sin өрнегінің мәнін есептеп шығарыңыз.

 1. -2

 2. -1,5

 3. -3

 4. -2,5

3. y = функциясының анықталу облысын табыңыз.

 1. (0; 3)

 2. (0;2) и (2;3)

 3. [0;3]

 4. R көптігі

4. Велосипедші 4 сағат 18 км/с жылдамдықпен жүрді. Жолды 1 сағатқа тезірек жүріп өту үшін, ол қозғалыс жылдамдығын қаншаға арттыру керек?

5. Бұрыштар және олардың анықтамасы арасындағы сәйкестілікті анықтаңыз:

Анықтамасы

Бұрыштардың атауы

1.Үшбұрыштың төбесі мен қарсы қабырғаның ортасын қосатын кесінді

А

2. Үшбұрыштың төбесінен қарсы қабырғаға перпендикуляр жүргізілген түзу

В

3.Үшбұрыштың төбесін қарсы қабырғасының нүктесімен қосатын, үшбұрыш бұрыштары биссектриса-сының кесіндісі

С

D

Жауабыңыз: 1____ , 2_____, 3____ .

6. Сәйкестікті анықтаңыз:

Атауы

График

1.Сызықтық функциясының графигі

А

 1. Дәрежелік функцияның графигі

В

3.Квадрат функцияның графигі

С

D

Жауабыңыз: 1____ , 2_____, 3____ .

7. Табанды ұлу

Ұлу биіктігі 1 метр діңгек бойымен жоғары қарай тұрақты жылдамдықпен жорғалай отырып, 6 минутта 30 см-ге көтеріледі, келесі 4 минутта ол демалып алады және өзінің салмағымен 15 см-ге сырғып түседі. Неше минуттан соң ұлу шыңға жетеді? Түсіндіріп беріңіз:

8. Әкесі және баласының жасын бірге қосқанда – 38 жас, баласы мен атасының жасын бірге қосқанда – 64 жас, ал әкесі мен атасын бірге қосқанда– 84 жас, сонда әкесі, баласы және атасының әрқайсысы неше жаста?

Жауабыңыз:

9. Егер газеттің ашылған парағының сол жақ беті он екінші деп, ал оң жағы- қырық бірінші деп нөмірленсе, онда осы газетте неше бет болғаны?

Жауабыңыз:

10. Қазбек өзінің бағына 10 ағаш отырғызбақшы болды. Ал ағасы Төлеби бақтағы ағаштарды 5 қатарға және әр қатарда 4 ағаштан отырғызуды ұсынды. Онда Қазбек ағаштарды қалай орналастыру керек?

Жауабыңыз.

11. Гүлден үш мәнді санды жазды. Оның:

- ондықтар разрядында 1 саны тұр,

- бірліктер разрядындағы сан ондықтар разрядындағы санынан кем,

- жүздіктер разрядындағы сан бірліктер разрядындағы санынан көп.

Бұл қандай сан?

 1. 101

 2. 111

 3. 210

 4. 110

12. Берілген арифметикалық прогрессия және оның формуласы арасындағы сәйкестікті анықтаңыз.

Арифметикалық прогрессияның берілгені

Формула

A.

а1 = 2, d= 3

1.

an = 3n + 2

B.

а1 = 3, d= 2

2.

an = 3n - 1

C.

а1 = 1, d= 2

3.

an = 3n + 1

Д.

а1 = 4, d= 3

5.

an = 2n - 1

an = 2n + 1

Жауабы: 1.____, 2.____, 3._____, 4.______.

13. Текше пішінді зат үстел үстінде І қалпында жатыр. Оны сілтегішпен көрсетілген (1,2,3,4) бағыттарда қабырғасы арқылы аунатты. Текшенің жоғарғы қырындағы нүктелер саны II, III және IV суреттеріне сәйкес келетіндей етіп аунатудың дұрыс ретін анықтаңыз.

І ІІ

ІІІ IV

Іс-қимыл реті

A.

B.

C.

D.

Жауабы: 1.____, 2.____, 3._____, 4.______.

14. Екі бірдей қапта небәрі 84 кг картоп болды. Бірінші қаптан екінші қапқа қарағанда үш есе көп картоп алынған кезде, бірінші қапта екінші қапқа қарағанда екі есе аз картоп қалды. Әрбір қаптан қанша килограмм картоп алынды?

Жауабы:

15. Мына комбинациядағы Х және У мәндерін табыңыз?

Жауабы:

20. Аммиак, оның сумен ерітіндісі (мүсәтір спирті) және аммоний тұзын адам тұрмыста да, өндірісте де кеңінен пайдаланады. Бұл химиялық қосылыстар қолданылатын салаларды жазыңыз

Жауабы:

21. Расул төрт мәнді санды ойлады. Оның:

- жүздік саны 7 тең,

- мыңдық саны жүздік санынан көп,

- бірлік саны жүздік санынан кем. Бұл қандай сан?

A. 2 708

B. 4 733

C. 8 726

D. 9 718

22. Текшенің қырларында 1 суреттегідей пішіндер көрсетілген. Текшені 2 суретте корсетілгендей бір қырынан екінші қырына рет-ретімен аунатты. Текшенің жоғарғы қырындағы пішіндер II, III және IV суреттеріне сәйкес келетіндей етіп аунатудың дұрыс ретін анықтаңыз.

1 Сурет.

2 Сурет

Жауабы: 1 ___, 2 _____, 3_____,4____.

23. Екі бірдей қорапта небәрі 84 кг картоп бар. Картопты тазалау барысында екінші қорапқа қарағанда бірінші қораптағы картоптың екі есесі қалдыққа кетті. Бірінші қораптағы тазаланған картоптың көлемі мен екінші қораптағы тазаланған картоп көлемінінің қатынасы 4: 5-ке тең. Әрбір қораптан неше килограмм картоп қалдыққа кетті?

Жауабы:

24. Мына комбинациядағы Х және У мәндерін табыңыз?

Жауабы:

25. Мәні ең аз болып табылатын өрнекті көрсетіңіз.

A. B. C. 1*0,1 D.

26. Қаймақты балмұздақтағы нәрлі зат құрамы диаграммада көрсетілген.

Диаграмма бойынша құрамында қандай заттың басымырақ екенін анықтаңыз.

*басқаларға: су, дәрумендер және минералдық заттар кіреді.

A. Майлар B. Ақуыздар C. Көмірсутектер D. Басқалары

27. Бәрін арзан сату кезінде тауарды 20%-ға арзандатты, ол сонда 680 теңге тұрды. Тауар бәрін арзандатып сатуға дейін қанша тұрған?

Жауабыңыз

28. Бойы 1,7 м адам көше шамы ілініп тұрған бағанадан 8 қадам қашықтықта тұр. Адамның көлеңкесі төрт қадамға тең. Көше шамы қандай биіктікте (метрмен өлшегенде) орналасқан?

Жауабыңыз

Бейбітшілік пен келісім сарайы

(Пирамида)

60 м

Байтерек

97 м

Хан Шатыр

150 м

29. Диаграммада 2007 жылғы 9-шы сынып оқушыларының 10 ел қатысқан тестілеудегі орташа балы көрсетілген (1000-балдық шкалада). Көрсетілген елдердің арасында Жапония бірінші орында. Германия нешінші орында орналасқан?

Жауабыңыз

30. Тік координатта белгіленген нүктені бірі санына сәйкес. Бұл қай нүкте?

Жауабыңыз

31. Теңдеуді шешіңіз:

32. Төмендегі тұжырымдардың қайсысы дұрыс?

А. Үшбұрыштың кіші бұрышына қарама-қарсы үлкен жақ орналасқан

В. Егер үшбұрыштың бір бұрышы 120° артық болса, онда оның екі бұрыштары 30° кем

С. Егер үшбұрыштың барлық жақтары 1-ге кем болса, онда оның барлық биіктіктері 1-ге кем

D. Төртбұрышты үшбұрыштың сүйір бұрыштарының қосындысы 90° -тан артық емес

33. Үшбұрыштағы бір бұрыш 66°, үшбұрыштың басқа бұрышына

сыбайлас бұрышы 144°. Үшбұрыштың үшінші бұрышын табыңыздар. Жауапты градуспен беріңіздер.

Жауабыңыз:

34. Ботагөз жазғы демалыс уақытында республикамыздың астанасы -

Астана қаласында болып келді. Экскурсия кезінде ол басқаланың көз

тартар жерлерінің биіктігін білді. Алған мәліметтерін ол келесі кестеде

былайша көрсетті.

Ботагөз осы мәліметтерді конустық диаграммалармен тұрғыза бастады.

Осы диаграмманы тұрғызуды аяқтаңыз.

35. 700 санының 23%-н табыңыз.

A. 210 B. 161 C. 198 D. 158

36. Арифметикалық прогрессия берілген: 3, 7, 11, … Оның алғашқы бес

мүшесінің қосындысын табыңыз.

Жауабыңыз

37. Суретте 8л, 5л және 3л сыйымдылықтағы шелектер берілген.

8 литр 5 литр 3 литр

8 л сыйымдылықтағы шелекте су толған. Бос 5л және 3л шелектердің көмегімен 1литрге тең суды төгу керек.

Жауабыңыз

38. cos2αcosα – sin2αsinα ықшамдаңыз және дұрыс жауабын таңдаңыз.

A. cos B. Sinα C. cos3 D. sin3α

39. Гульмираның жасы Мадинадан 2,5 есе үлкен, ал Мадина Айгерімнен жасқа үлкен. Олардың барлығының жасын қоссақ 32 жас. Мадина неше жаста?

Жауабыңыз

40. Өрнектің мәнін табыңыздар: 5(а+b)-4(a-2b), а=2 и b=3

 1. 25 В 4 С. 39 Д. 41

41. Суретте бейнеленген фигурада қанша симметрия сызығы бар?

Жауабыңыз

42. Суретте бір тәулік ішінде ауа температурасының өзгерісі көрсетілген. Көлденеңінен – тәулік уақыты, тігінен – ауаның градус Цельсийдегі мәні көрсетілген. Ең жоғарғы және ең төменгі температура арасындағы айырманы табыңыз.

Жауабыңыз.

43. Әсем колбадағы судың температурасының 95°C-тан 70°C-қа дейін төмендеу прцесін бақылады. Әр 5°C сайын ол температураның төмендеу уақытын белгіледі.

Судың температурасы

Суды салқындатуға кеткен уақыт

95°С – 90°С

2 мин 10 с

90°С – 85°С

3 мин 19 с

85°С – 80°С

4 мин 48 с

80°С – 75°С

6 мин 55 с

75°С – 70°С

9 мин 43 с

Колбадағы судың температурасының 95°C-тан 70°C-қа дейін төмендеуге тура қанша уақыт қажет болғанын анықтаңыз.

Жауабыңыз:

44. Қай өрістен куб шығаруға болады?

45. 0,3·0,00003·0,0000003 туындысының мәні қайсысына тең?

A. 27· B. 3· C. 27· D. 3·

46. Диаграммадан Астана қаласы жалпы тұрғындарының 50%-дан астам үлесін құрайтын жас санатын анықтаңыз.

А. 0-14 жас B. 15-50 жас C. 51-64 жас D. 65 және одан жоғары

47. Қалалық бюджет 45 млн. теңгені құрайды, оның ішінде бір саласының шығынына 12,5% бөлінді. Оның қанша қаржы болатынын есептеңіз (теңге)?

Жауабыңыз:

48. Бойы 1,8 м болатын адам 5,4 м биіктіктегі көше шамы ілінген бағанадан 12 м қашықтықта тұр. Адам көлеңкесінің ұзындығын метрмен табыңыздар.

Жауабыңыз:

49.Теннистік сайыста жүз жиырма жеті қатысушы болды. Бірінші турға алпыс үш жұп құрған, жүз жиырма алты ойыншы қатысты, оның ішінен жеңіпаздары келесі турға және бір ойыншы екінші турға ойынсыз шығуы қажет. Келесі турда – алпыс төрт ойыншы отыз екі матчты ойнайды. Жеңімпаздарды анықтау үшін қанша матч қажет болады?

Жауабыңыз:

50. Диаграммада Астана қаласының 1998 жылғы әр айдағы ауаның орташа температурасы көрсетілген. Көлденеңінен айлар, ал тігінен – градус Цельсиймен ауа температурасы көрсетілген. Орташа температурасы -10°C-тан төмен айлардың нөмірлерін жазып шығыңыздар (үтір арқылы).

Жауабыңыз:

51. Суретте теңіз деңгейінен биіктіктігіне (км) тәуелді атмосфералық қысым (миллиметр сынап бағанасы) бейнеленген.

6 км биіктікте 1 км биіктіктегі қысымнан қанша миллиметр сынап бағанасы айырмашылығы болады?

Жауабыңыз:

52. Теңдеуді шешіңіз: .

Жауабыңыз:

53. Келесідегі айтылған пікірлердің қайсысы дұрыс?

A. Доғал төртбұрыштың бұрыштарының қосындысы 180°-қа тең

B. Егер параллелограмның бір бұрышы 60° болса, онда оған қарама-қарсы бұрыш 120°-қа тең

C. Квадраттың диагоналдары оның бұрыштарын теңдей бөледі

D. Егер төртбұрыштың екі қарама-қарсы жақтары теңдей болса, онда ол төртбұрышты — параллелограмм

54. Ромб диагоналы және оның жақтары құрған

бұрыштарының бірі 43°-қа тең. Ромбтың үлкен

бұрышын табыңыз. Жауапты градуспен беріңіз.

Жауабыңыз:

55. 3; 6; …бірізділіктер тізбегі – геометриялық прогрессия. табыңыз.

Жауабыңыз:

56. Бөшкеде 13 литрден кем емес жанармай бар. Сыйымдылығы 9 л және 5 л бос шелектердің көмегі мен 8 л тең жанармайды қалай төгуге болады?

Жауабыңыз:

57. Өрнекті ықшамдаңыз + және дұрыс жауабының нұсқасын табыңыз

A. B. C. D.

58. Коммуналдық қызмет көрсетулер төлемақысы 4 000 теңгені құрады. Коммуналдық қызмет көрсетулер төлемақысы 5,5%-ға қымбаттаса қанша теңге төлеуі қажет?

Жауабыңыз:

59. Суретте көрсетілген фигураның барлық симметриялық осьі қанша?

Жауабыңыз: ____________________________

60. Торда екі тотықұс бар. Әнел мен Жәнел өздеріне бір-бірден тотықұс беруін сұрады. Әр қызға тотықұстан берілді. Ойланыңыз, неліктен торда тағы да бір тотықұс қалды?

Жауабыңыз:

61. Жұлдыз жазғы демалыс уақытында республикамыздың бас қаласы - Астанада болып келді.

Экскурсия кезінде ол бас қаланың көз тартар жерлерінің биіктігін білді. Алған мәліметтерін ол келесі кестеде былайша көрсетеді.

Сосын Жұлдыз осы алған мәліметтерді кестеге түсіре бастады. Осы кестені толтыруды аяқтаңыз.

«Транспорт Тауэр» ғимараты

130 м

«Астана салтанаты» ТК

«ҚазақстанТемiр Жолы» ғимараты

«Солтүстік шұғыласы» ТК

62. Мадина ∆ мынандай саннан тұратын осы санды шығару үшін өз

ережесін ойлап тапты. Бұл қандай ереже?

А. 2-ге бөліп, содан соң 1 қосамыз

В. 2-ге бөліп, содан соң 2 қосамыз

С. 2-ге бөліп, содан соң 3 шегереміз

D. 2-ге бөліп, содан соң 4 шегереміз

63

Жүзу

Диана

Нагима

Шолпан

Көрсету уақыты

(минуты)

25

Триатлон

В. Диана велосипед тебуден ең бірінші болды. Ол 40 км-ді 30км/сағ орташа жылдамдықпен жүрді. Нағима Дианаға қарағанда 10 минутқа жылдамырақ, ал Шолпан Дианаға қарағанда 15 минут артық жүруі қажет еді. Осы ақпаратты пайдаланып, велосипед тебу нәтижесі көрсетілетін келесі кестені толтырыңыз:

Велосипед

Диана

Нагима

Шолпан

Көрсету уақыты

(минуты)

64. Өрнекті ықшамдаңыз: 2(x + y) – (2x y)?

А. 3 у В. y С. 4 x + y Д. 4 x + 3y

65. өрнегінің мәнін табыңыз.

А. 4,9 В. 4,5 С. 4,8 Д. 4,7

66. 0 теңсіздігін шешіңіз.

А.

В.

С. (2; +)

D)

67. tg+ өрнегін ықшамдап беріңіз.

А. В. С. Д.

68. Екі поезд

Екі поезд V1=36 км/сағ және V2=54км/сағ жылдамдықпен бір-біріне қарсы жүріп келеді. Бірінші поездағы жолаушы екінші поездың жандарынан t = 6 секунд уақытта өткенін байқады. Екінші поездың ұзындығы қандай?

Жауабыңыз:

69. Сәйкестікті анықтаңыз:

Анықтамасы

Бұрыштар атауы

1.Бір қабырғасы ортақ болатын, басқа екі қабырғасы өзара жалғасатын бұрыштар

А. Аралас бұрыштар

2.Табанына тиісті бұрыштар

В. Вертикаль

бұрыштар

3.Басқа қабырғаның жалғасы болатын қабырғаның бұрыштары

С.Негізде жатқан бұрыштар

Төбе бұрыштары

Жауабыңыз: 1____, 2____, 3____ .

70. Сәйкестікті анықтаңыз:

Жағдайлар

Функция

1.D>0;a<0

А

 1. D>0;a>0

В

 1. D<0;a>0

С

D

Жауабыңыз: 1____, 2_____, 3____ .

71. Екі бірдей қапта небәрі 84 кг картоп болды. Бірінші қаптан екінші қапқа қарағанда үш есе көп картоп алынған кезде, бірінші қапта екінші қапқа қарағанда екі есе аз картоп қалды. Әрбір қаптан қанша килограмм картоп алынды?

72. «Көбелек» фигурасы – төрт кесіндіден құралады, оның екі кесіндісі өзара қиылысқан (1 суретте көрсетілгендей). Осы сурет үстіне тағы бір кесінді жүргіземіз. Пайда болған сызбада ең көп дегенде қанша «көбелек» пайда болады? (2-сурет).

1 сурет 2 сурет

Жауабыңыз:

73. Ұшаққа отырғызу кезіндегі тіркеудегі кезекте Қанаттың артында 36 адам тұрды. 222Қанаттың артында 23 адамнан кейін Әл-Құрманәлі кезекте тұр. Егер Әл-Құрманәлінің алдында 51 адам тұрса, онда тіркеу кезегінде барлығы неше адам тұрған?

Жауабыңыз

74. Жұмбақ сан.

Сипаттамасы бойынша төрт таңбалы санды табыңыз: Бірінші сан – ол екіншіден екі есе көп және екі еселенген төртінші. Үшінші сан төртіншіден 5-ке көбірек және біріншіден 1-ге көп. Бұл қандай сан?

Жауабыңыз:

Автор
Дата добавления 03.03.2017
Раздел Алгебра
Подраздел Другое
Просмотров1829
Номер материала 3264
Включите уведомления прямо сейчас и мы сразу сообщим Вам о важных новостях. Не волнуйтесь, мы будем отправлять только самое главное.